Formandsskifte

Af helbredsmæssige årsager har John Criddle valgt at forlade formandsposten.

Foreningens nye formand er den tidligere næstformand Finn Boye.

John Criddle fortsætter som næstformand.

Generalforsamling

Se under Aktuelt

Sommerskydning

Se under Aktuelt