Foreningen kan kontaktes på mailadressen:

fortet.venner@gmail.com

eller ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.